Abecedný filter

Egypt

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Egyptská arabská republika
Hlavné mesto: Káhira
Rozloha: 1 001 449 km²
Počet obyvateľov: 80 335 036 (odhad 2007)
Národnostné zloženie: Egypťania – 98%, ostatní – 2% (Beduíni, Núbijci, Gréci, Arméni, ...)
Náboženstvá: Islam – 90%, „Coptická“ cirkev – 9%, ostatní kresťania – 1%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu
: prezident
Forma vlády: semiprezidentský typ
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný jazyk: arabčina
Mena: Egyptská libra LE

Egypt a Únia

Vzťah k EÚ : súčasť programu Euromed a Európskej susedskej politiky, Asociačná dohoda Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti.

História vzťahov s EÚ: EurActiv.sk

 

Špecifiká

Diplomatické vzťahy EÚ s Egyptom sa začali nadväzovať v roku 1966. V roku 1977 sa uzavrela dohoda o vzájomnej spolupráci, ktorú rozšírila a nahradila v roku 2004 asociačná dohoda. Susedská politika EÚ, ktorej je Egypt súčasťou, však ide za rámec tejto dohody a ponúka možnosť stále užších vzťahov s úniou. Akčný plán obsahuje spoločné záväzky v niektorých kľúčových oblastiach, ako je posilnenie demokracie, zahraničná a bezpečnostná politika, ekonomická spolupráca, obchod a vnútorný trh.

Praktické informácie

Univerzity : Zoznam univerzít - Geo

 

 

Zastupiteľstvo SR v Káhire

Zastupiteľstvo Egypta v Bratislave

 

Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book - Egypt

Egypt a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies