Abecedný filter

EPSO

EPSO (The European Communities Personnel Selection Office) - Úrad pre výber pracovníkov začal svoju činnosť v januári 2003 s poslaním organizovať výber budúcich zamestnancov európskych inštitúcii. EPSO EPSO začal pracovať v januári 2003 s poslaním organizovať výber budúcich zamestnancov európskych inštitúcii. EPSO pracuje takmer výlučne cez internet.pracuje takmer výlučne cez internet- od uverejňovania konkurzov na voľné miesta, až po vypĺňanie životopisu. EPSO je zodpovedný za výber pracovníkov pre agentúry EÚ a pre všetky inštitúcie s výnimkou Európskej centrálnej banky, ako aj pre poradné orgány Výbor regiónov Výbor regiónov so sídlom v Bruseli slúží ako miesto pre zviditeľnenie sa regiónov a oblastí členských krajín v EÚ.a Európsky hospodársky a sociálny výbor,Výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Bol založený v roku 1957 Rímskou zmluvou a je inštitucionálnym poradným orgánom. pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, Súdny dvor Európskej únie a ďalšie. EPSO sídli v Bruseli.

 

Všetky informácie na oficiálnych stránkach EPSO

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies