Abecedný filter
Príbuzné heslá

Estónsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Estónska republika
Hlavné mesto: Tallin
Rozloha: 45 226 km²
Počet obyvateľov: 1 332 893 (v roku 2005)
Národnostné zloženie: Estonci – 67,9%, Rusi – 25,6%, Ukrajinci – 2,1%, Fíni – 0,9%, iní – 3,5%
Náboženstvá: luteráni – 13,6%, pravoslávne – 12,8%, bez afiliácie – 34,1%, bez vyznania – 6,1%, iné alebo nezistené – 33,4%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: estónsky
Mena: estónska koruna EEK

Estónsko a Únia

Vstup do EÚ: 1. máj 2004
Počet europoslancov: 6
Počet hlasov v Rade : 4

Špecifiká

Estónsko je najmenším a najsevernejšie položeným z pobaltských štátov. Nezávislosť od ZSSR získalo v roku 1991. V roku 2004 vstúpilo, spolu so Slovenskom, do EÚ i NATO.NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.

V hlavnom meste, Talline, je sústredených takmer 30% z celkového počtu obyvateľstva, čo je najvyššie percento v EÚ.

Estónska ekonomika je dlhodobo charakteristická vysokým rastom. Krajina napreduje aj vo využívaní informačných a komunikačných technológií v ekonomickou živote, ale aj verejnej správe a ako prvá v Európe umožnila svojim občanov voliť prostredníctvom internetu v roku 2005. Najväčším vnútropolitickým problémom je právny status miestnych etnických Rusov, ktorí tvoria asi štvrtinu populácie a mnoho z nich nemá estónske štátne občianstvo, čo obmedzuje ich možnosť participovať na politickom živote.

Praktické informácie

 

Trh práce : otvorený

Univerzity : Zoznam univerzít - Ploteus

 
 

Zastupiteľstvo Estónska vo Viedni

Zastupiteľstvo SR

Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Estónsko a OECD

Estónsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies