Abecedný filter

Eureka

Cieľom EUREKA je zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu medzištátnou trhovo orientovanou inováciou. Celoeurópska a medzivládna iniciatíva bola založená v roku 1985. Buttom-up štruktúrou umožňuje priemyselným podnikom a výskumným ústavom z 35 členských krajín a EÚ blízku spoluprácu pri vývoji a používaní inovačných technológii.

Týmto spôsobom sa má potenciál v Európe žijúcich odborníkov, know-how výskumných ústavov a finančných  prostriedkov viazať a efektívnejšie využívať.

EUREKA Cieľom EUREKA je zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu medzištátnou trhovo orientovanou inováciou. tak prispieva k posilneniu európskej konkurencieschopnosti na svetovom trhu.

Projekty EUREKA sa rozdeľujú do dvoch sekcií:

  1. Inovačné projekty: Inovačné projekty majú výsledky, ktoré sú priamo schopné na realizáciu, a ktoré vedú k podstatnému zlepšeniu v sektore, ktorý sa to týka. Príklady sú navigačné systémy, lepšie diagnózy pre srdcové choroby alebo nové technológie na nahradenie batérie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
  2. Cluster: Cluster sú dlhodobé a strategicky dôležité iniciatívy priemyslu. Na nich sa bežne zúčastňuje veľký počet účastníkov. Clusters sa sústreďujú na vývoj veľmi dôležitých základných technológií  pre konkurencieschopnosť Európy. V prvom rade sú to informačné a komunikačné technológie, ale aj technológie energií a biotechnológie.

Pretože výsledky sú orientované na potreby trhu, o obsahu, procese a dĺžke projektu, a o výške investičného kapitálu nerozhoduje EUREKA, ale projekčné konzorcium, ktoré sa spravidla skladá z malých a stredných podnikov, výskumných ústavov a veľkopodnikov.

V projekte musia byť zúčastnené minimálne dve krajiny.

Národní projekční koordinátori (NPC) boli nasadení, aby sa prístup k národnym finančným prostriedkom uľahčil. K tomu poskytujú trhovo špecifický know-how, vedecké odborné znalosti a všeobecne informácie o programe. Spravidla sú umiestnení na ministerstvách, respektíve v úradoch, ktorých sa to týka, v jednotlivých krajinách.

Členské krajiny sú:

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, EÚ, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko a Čierna Hora, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.

Národné informačné miesta (NIP) sú v Albánsku, Bulharsku a na Ukrajine. Asociačnou krajinou je Maroko.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies