Abecedný filter

EURLEX

Eurlex je online databázou komunitného práva Európskej únie. Užívateľovi poskytuje prístup do najrozsiahlejších dokumentárnych fondov o zákonodárstve únie. Systém obsahuje v súčasnosti viac ako 400 000 dokumentov od prvých textov Spoločenstva uhlia a ocele.

Stránky umožňujú priamy vstup do publikácii série L ( legislatíva) a C (komuniké, prípravné prace a informácie) Vestníka EÚ. Návštevník môže konzultovať on-line Vestníky od 1998 roku. EURELEX však vďaka viacerým spôsobom vyhľadávania umožňuje konzultácie aj informácii a publikácii z pred 1998 roku. Vďaka prehľadnej organizácii dokumentov na zbierky- zmluvy, medzinárodné dohody, platná legislatíva, prípravné práce, jurisprudencia, parlametné otázky môže užívateľ pracovať bez ťažkostí s celou databázou CELEX-u (Communitatis europae lex). V rámci každej zbierky sú prezentované texty ktoré sú aktuálne v platnosti, nedávno prijaté a publikované. Nové publikácie sú zvýraznené a očakávané sú ohlasované v pravideľom mesačnom newslettre.

EURLEX Eurlex je online databázou komunitného práva Európskej únie. Užívateľovi poskytuje prístup do najrozsiahlejších dokumentárnych fondov o zákonodárstve únie. je prispôsobený štruktúrou a fungovaním odborným aj laickým návštevníkom, vďaka sprevádzaniu počas vyhľadávania. 

Stránky sú  aktualizované denne vo všetkých oficiálnych jazykoch únie.

Stránka EURLEX

      

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies