Abecedný filter

Eurochambers

Eurochambers je Asociácia Európskych priemyselných a obchodných komôr, ktorá zastupuje 46 členov. V Eurochambers je 45 členských národných komôr a jedna nadnárodná obchodná a priemyselná komora. Spoločne reprezentujú zástupcovia v Eurochambers sieť viac ako 2000 regionálnych a miestnych komôr, ktoré združujú 18 miliónov členských firiem v Európe.

Eurochambers Eurochambers je Asociácia Európskych priemyselných a obchodných komôr, ktorá zastupuje 46 členov. sú kľúčovým obchodným zástupcom pri európskych inšittúciach. Ich cieľom je propagovať, slúžiť a reprezentovať európske obchodné a priemyselné komory. Táto činnosť je často spojená s lobbyingom, ktorého cieľom je umiestniť predstavy európskeho priemyslu a obchodu do vznikajúcej legislatívy.

Okrem intenzívneho lobovania vytvárajú Eurochambers poradenskú sieť pre svojich členov v oblasti legislatívy a zároveň prezentujú ekonomickú Európu smerom k ostatným svetovým ekonomickým celkom. 

 

Viac na

www.eurochambres.eu

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies