Abecedný filter

Eurocorps

Vytvorenie Eurocorps má svoje korene v Elizejskej zmluve podpísanej 22. januára 1963 francúzskym prezidentom Charlesom de Gaullom a nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom. V tejto zmluve sa obe krajiny zaviazli k posilňovaniu vzájomnej spolupráce v oblasti obrany. V roku 1987 sa francúzsky prezident Mitterand a nemecký kancelár Kohl rozhodli zintenzívniť vojenskú spoluprácu medzi Francúzskom a Nemeckom: oznámili založenie Francúzsko-nemeckej bezpečnostnej a obrannej rady, na základe ktorej vytvorili francúzsko-nemeckú brigádu, operabilnú od roku 1991.

Eurocorps Eurocorps tvoria časť Jednotiek zodpovedných Západoeurópskej únii (Forces Answerable to Western European Union – FAWEU). Ako také môžu pôsobiť v rámci Západoeurópskej únie alebo NATO. vznikli na 59. francúzsko-nemeckom summite, ktorý sa konal 21. a 22. mája 1992 vo francúzskom La Rochelle. Podpisom zmluvy sa k Francúzsku a Nemecku pripojili ďalšie tri krajiny: 25. júna 1993 Belgicko, 10. decembra 1993 Španielsko a 7. mája 1997 Luxembursko.

Eurocorps tvoria časť Jednotiek zodpovedných Západoeurópskej únii (Forces Answerable to Western European Union – FAWEU). Ako také môžu pôsobiť v rámci Západoeurópskej únie alebo NATO.NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Nasadené môžu byť do misií humanitárneho charakteru, do misií, ktorých účelom je evakuovať občanov členských štátov EÚ, alebo do mierových misií pod patronátom OSN a OBSE.

Eurocorps tvorí 50 000 mužov. Jednotka je operabilná od 30. novembra 1995.

Eurocorps podliehala politickej kontrole Západoeurópskej únie na základe zmluvy zo septembra 1993 a pod kontrolou NATO je od 21. januára 1993.

Od júna 2001 sú Eurocorps jednotkou rýchleho nasadenia pod velením NATO a EÚ.

Eurocorps pôsobili v troch misiách:

  1. S-FOR v Bosne a Hercegovine (1999-2000)
  2. K-FOR v Kosove (2000)
  3. ISAF IV. v Afganistane (2004-2005)

 

Eurocorps:

http://www.eurocorps.org/

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies