Abecedný filter
Príbuzné heslá

EUROFOR / EUROMAFOR

Na základe Lisabonskej deklarácie o Západoeurópskej únii z 15. mája 1995 sa predstavitelia Španielska, Francúzska a Talianska rozhodli založiť pozemnú a námornú jednotku (EUROFOR a EUROMAFOR). Obe sa stali súčasťou Síl zodpovedných Záadoeurópskej únii (Forces answerable to Western European Union - FAWEU), ktorých cieľom je upevniť schopnosť Európy operovať vo vojenských operáciách definovaných v Petersbergskej deklarácii.

Ich cieľom je zúčastňovať sa humanitárnych a mierových misií. EUROFOR sa stal súčasťou Spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Portugalsko súhlasilo so svojou účasťou na oboch jednotkách za podmienky, že bude operovať v kontexte Západoeurópskej únie.

EUROFOR sa zúčastnil dvoch misií – v Albánsku a v Macedónsku. Formálne je EUROFOR zodpovedný Európskej únii prostredníctvom Politického a bezpečnostného výboru.

 

EUROFOR (oficiálna webstránka):

www.eurofor.it

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies