Abecedný filter
Príbuzné heslá

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie EUROJUST Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie - EUROJUST je orgán, zameraný na koordináciu, pomoc a súčinnosť justičných orgánov členských krajín Európskej únie pri postihovaní cezhraničnej závažnej trestnej činnosti. bola vytvorená na základe rozhodnutia Rady EÚ 2002/187/JHA z 28. februára 2002. Toto rozhodnutie bolo následne doplnené a obmenené rozhodnutím Rady EÚ  2003/659/JHA z 18. júna 2003.

EUROJUST má za úlohu zlepšenie spolupráce a zvýšenie efektívnosti práce kompetentných predstaviteľov z členských krajín EÚ, a to v oblasti najmä cezhraničného organizovaného zločinu. Tieto ciele napĺňa v konkrétnych prípadoch pomocou realizácie spoločných právnych záležitostí a riešením žiadostí vydania stíhaných osôb.

EUROJUST je ako stála sieť justičných činiteľov prvým orgánom tohto typu vôbec. Ako orgán Európskej únie plní dôležité poslanie a je kľúčovým partnerom hlavných európskych inštitúcií.

Štruktúra

EUROJUST sídli v holandskom Haagu. Na jeho čele je kolégium, ktoré tvorí 27 členov, pričom každú členskú krajinu EÚ zastupuje jeden zástupca. Títo bývajú spravidla skúsení a významní sudcovia a prokurátori.

Oficiálna stránka Jednotky pre súdnu spoluprácu Európskej únie [En]

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies