Abecedný filter

Eurokrat

Pejoratívny výraz označujúci funkicionárov európskych inštitúcii. Na rozdiel od techno- krata, z gréckeho kratos- sila, sa eurokratova moc má odvíjať od Európy. V súčasnosti pracuje v európskych inšititúciach 35 tisíc úradnikov, ktorí sú zamestnancami Európskej únie. Zástancovia integrácie častokrát chybne zdôrazňujú že administratívny aparát EÚ je menej náročný ako parížskej radnice. Argument, ktorý kritici integrácie odmietajú s vysvetľením, že EÚ má veľmi presne vymedzené kompetencie, a stupeň federalizácie členských krajín neprekročil jedno percento spoločných politík.  

Prekračovania kompetencíi, a snaha presadzovať nadnárodnú, európsku politiku nad národné politiky  sú podľa kritikov hlavné chyby eurokratov. Označenie eurokrat Pejoratívny výraz označujúci funkicionárov európskych inštitúcii. zároveň slúži na šírenie sprihaneckých teórii o európskej integrácii. Eurokrat má byť vykonávateľom vôle nekontrolovaného mocenského centra v Bruseli,ktoré chce členským štátom nanútiť vlastné predstavy. Kritici však zabúdajú, že aj moc eurokratov je len odvodená od moci národných úradníkov a politikov, ktorí stanovujú kompetencie EÚ.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies