Abecedný filter

Európa slobody a demokrracie

Skupina Európy slobody a priamej demokracie (Europe of Freedom and Direct Democracy) je pravicová a euroskeptická skupina v Európskom parlamente. Vznikla po voľbách v roku 2009 (vtedy este EFD). Je spojením 7 národných politických strán z 7 krajín. Väčšinou majú jedného alebo dvoch europoslancov. Výnimkou je najmä Strana nezávislosti Veľkej Británie (UKIP) s 24 europoslancami a talianske Hnutie 5 hviezd s 17 europoslancami. Celkovo má skupina 48 europoslanov.

Založená je na princípoch spolupráce medzi národnými štátmi, uprednostňuje spoluprácu medzi suverénnymi európskymi štátmi a odmieta byrokratizáciu Európy a vytvorenie jednotného centralizovaného európskeho superštátu. UKIP žiada odchod Veľkej Británie z EÚ.

Tvrdí, že ľudia a národy Európy majú právo na ochranu svojich hraníc a na posilnenie svojich historických, tradičných, náboženských a kultúrnych hodnôt. Skupina oficálne odmieta xenofóbiu, antisemitizmus a akúkoľvek inú formu diskriminácie.

V rámci dohody o zachovávaní týchto zásad vo svojej činnosti skupina rešpektuje slobodu svojich delegácií a členov hlasovať, ako uznajú za vhodné.

Za Slovensko bola v rokoch 2009-2014 členom EDF Slovenská národná strana (SNS) s jedným europoslancom – Jaroslavom Paškom. Momentálne v nej Slovensko nemá zastúpenie.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies