Abecedný filter

Europe Direct

Europe Direct je projektom Európskej komisie s cieľom urobiť Európsku úniu čo najbližšiu k ľudom. Základným znakom programu, ktorý ma riešiť komunikačný deficit medzi európskymi inštitúciami a občanmi členských krajín je zavedenie spoločného telefónneho čísla. Na 00800 67 89 10 11 sa obyvatelia členských krajín dozvedia všetky potrebné informácie o EÚ.

Súčasťou programu je informačná sieť Europe Direct Europe Direct je projektom Európskej komisie s cieľom urobiť Európsku úniu čo najbližšiu k ľudom. Má riešiť komunikačný deficit medzi európskymi inštitúciami a občanmi členských krajín. na lokálnej úrovni. Desiatky informačných kancelárii ponúkajú v regiónoch členských krajín všetky dostupné informácie o legislatíve, plánoch a projektoch EÚ.  Verejnosť má zároveň možnosť obracať sa priamo cez informačnú sieť na inštitúcie.

Druhou, najstaršou formou šírenia informácie sú centrá európskej dokumentácie. Ich poslaním je od roku 1963 ponúkať kvalitnú dokumentáciu a informáciu o európskej integrácii a podporovať štúdium a výskum o európskych témach. Centrá európskej dokumentácie sa orientujú na univerzitné prostredie- zo 600 centier sa náchadza 400 v členských štátoch na univerzitách.

Súčasťou siete Europe Direct sú aj národné informačné centrá o EÚ, ktoré zatiaľ existujú v Lisabone, Ríme a Paríži.

 

Viac na

http://ec.europa.eu/europedirect/index_sk.htm

 

a o slovenských regionálnych centrách na

http://ec.europa.eu/comm/relays/lists/relayssk_sk.pdf

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies