Abecedný filter

European Endowment for Democracy

Európsky fond pre demokraciu (EED) zriadila Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. ako nadáciu na podporu politických strán, neregistrovaných mimovládnych organizácií, odborov a ďalších zoskupení, najmä v krajinách východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina).

Vo funkcii výkonného riaditeľa EED pôsobí poľský diplomat a štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí  Jerzy Pomianowsky.

Myšlienka vytvorenia EED sa objavila už v roku 2011 v novej politike susedstva (A New Response to a Changing Neighbourhood). EED má reagovať na výzvy súvisiace s transpozíciou autoritatívnych režimov smerom k demokracii. Aktivity fondu budú zamerané na rýchlu a flexibilnú podporu významných občianskych aktivistov, mimovládnych organizácií a novinárov presadzujúcich demokratické reformy.

Financovanie je zabezpečené členskými krajinami, donormi či nadáciami. Niekoľko členských štátov spolu so Švajčiarskom, ktoré je tiež zastúpené v správnej rade prisľúbili na aktivity EED 8 miliónov eur. SR prispela na EED finančným prostriedkom vo výške 60 tisíc eur.

www.euractiv.sk

www.tasr.sk

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies