Abecedný filter

Europeizácia

Pojem europeizácia je relatívne nový fenomén, ktorý vysvetľuje transformáciu európskej spoločnosti. Nemá však jeden ustálený význam, skôr sa vzťahuje na viacero druhov odlišných procesov odohrávajúcich sa v Európskej únii.

Termín europeizácia poukazuje na:

  • teritoriálnu expanziu európskych hraníc (hraníc EÚ) – europeizácia ako zmena vonkajších teritoriálnych hraníc, teda procesy rozširovania o nové členské krajiny
  • proces inštitucionalizácie na európskej úrovni – upevňovanie organizačnej výkonnosti a rozvoj spoločných myšlienok
  • export európskych inštitúcií (pravidiel, noriem, atď.) – z historického pohľadu znamená europeizácia export európskeho modelu vládnutia, organizácie a európskych hodnôt, princípov, životného štýlu atď.
  • upevňovanie projektu európskej integrácie – cieľom je premena Európskej únie na silnejšiu a súdržnejšiu politickú jednotku, v ktorej postupne právomoci členských štátov prechádzajú na spoločné centrum moci
  • vplyv inštitúcií EÚ na domácu politiku – europeizácia ako zmena vládnych inštitúcií a politík na úrovni národných štátov, ktorá pramení z vývoja situácie na európskej úrovni

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies