Abecedný filter
Príbuzné heslá

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka Európska centrálna banka je bankou pre jednotnú európsku menu - euro. Jej úlohou je udržiavať nákupnú hodnotu eura a tak prispievať k cenovej stabilite v eurozóne.ECB, ktorá je jednou z najvýznamnejších centrálnych bánk sveta, je zodpovedná za výkon menovej politiky v eurozóne, udržiavanie kúpnej sily eura a tým aj cenovej stability v eurozóne. Bola založená v roku 1998 ako jadro Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk ESCB.

Sídlom ECB je Eurotower vo Frankfurte nad Mohanom. Prezidentom je Mario Draghi.

Právne podklady jednotnej menovej politiky:

  • Zmluva o založení Európskeho spoločenstva
  • Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

Rozhodovacie orgány ECB

Rada guvernérov, ktorá je tvorená šiestimi členmi Výkonnej rady a sedemnástimi guvernérmi národných centrálnych bánk štátov eurozóny, je hlavným rozhodovacím orgánom ECB. Prijíma rozhodnutia, ktoré riadia spoločnú menovú politiku a ktoré sú potrebné pre zabezpečenie plnenia úloh zverených Eurosystému. Zasadania sú dvakrát mesačne a prijaté rozhodnutia o menovej politike sú zverejňované na tlačovej konferencii každý mesiac.

Výkonnú radu tvorí šesť členov na čele z prezidentom, ktorí sú menovaní po vzájomnej dohode štátov eurozóny. Jej hlavným poslaním je riedenie bežnej činnosti ECB, príprava zasadaní Rady guvernérov, výkon menovej politiky v eurozóne a výkon určitých právomocí, zverených Radou guvernérov.

Generálnu radu tvoria prezident ECB, viceprezident ECB a guvernéri národných bánk všetkých 28 členských krajín Európskej únie. Ako prechodný orgán plní úlohy, ktoré je ECB povinná vykonávať v tretej fáze Hospodárskej a menovej únie (HMÚ), pokiaľ ešte všetky členské krajiny Únie nie sú členmi eurozóny. Keď sa tak stane, Generálna rada oficiálne zanikne. Okrem iného sa ešte podieľa na poradenských funkciách, zbere štatistických dát, príprave výročných správ, určovaní podmienok zamestnávania v ECB a prípravách na stanovenie výmenných kurzov mien členských štátov pri vstupe do eurozóny.

ECB ako jadro Eurosystému
Eurosystém tvorí ECB a centrálne banky krajín, ktoré prijali euro ako svoju menu

Úlohy ECB sú :

  • definovať a vykonávať menovú politiku eurozóny
  • vykonávať devízové operácie
  • držať a spravovať oficiálne devízové rezervy krajín eurozóny
  • podporovať plynulé fungovanie platobných systémov
  • rozhoduje o vydávaní bankoviek v Eurozóne
  • zhromažďuje potrebné štatistické údaje od národných centrálnych bánk
  • podieľa sa na plynulom výkone politík
  • spolupracuje s európskymi a svetovými inštitúciami

ECB a Európsky systém centrálnych bánk

ESCB pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých 28 členských štátov EÚ.

 

Oficiálna stránka ECB

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies