Abecedný filter

Európska komisia

Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Vzhľadom na fakt, že EK má takmer exkluzívne právo navrhovať legislatívu, je považovaná za motor európskej integrácie. Pre Radu ministrov a Európsky parlament pripravuje legislatívne návrhy. Zároveň má kontrolnú a správnu úlohu. EK má na starosti prípravu spoločných politík, prípravu rozpočtu a jeho spravovania. Ako strážkyňa dohôd zároveň dohliada na rešpektovanie európskej legislatívy. V prípade jej porušovania môže členské štáty varovať alebo potrestať. EK sa môže so žiadosťou na finančné sankcie V snahe o účinné presadzovanie rozpočtového dohľadu v eurozóne bol stanovený systém sankcií na posilnenie presadzovania preventívnej a nápravnej časti Paktu stability a rastu.obrátiť na Európsky súdny dvor.

Nominácia

EK navrhuje Rada EÚ po dohode s členskými štátmi na funkčné obdobie piatich rokov. Navrhnutí členovia komisie musia prejsť schvaľovacím procesom pred poslancami Európskeho parlamentu, ktorý má právomoc Komisiu neschváliť.

Zloženie

EK bola spočiatku zložená z dvoch členov väčších členských štátov a po jednom z menších. Situácia sa zmenila po rozšíreniach keď sa pomer zmenil na jedného komisára za krajinu. Túto zmenu zaviedla do zloženia komisie dohoda z Nice. Francúzsko a ďalšie veľké krajiny únie vyjadrili nespokojnosť s modelom, v ktorom mal štát ako Malta rovnaký vplyv ako Nemecko. Každá krajina má jedného komisára, ktorý je zodpovedný za určitú oblasť. K poslednej zmene v zložení Komisie došlo po pristúpení Chorvátska v júli 2013.

Súčasným predsedom EK je bývalý portugalský premiér José Manuel Barroso, ktorý túto funkciu zastáva druhý krát po sebe. Prvým obdobím jeho predsedania boli roky 2004-2009, súčasná Komisia má mandát na roky 2010-2014.

Európsku komisiu v súčasnosti (2010-2014) okrem predsedu tvoria:

V predošlom období (2004-2009) v Komisii okrem predsedu pôsobili:

Nahradení (2004-2009):

Viac informácií nájdete na stránkach Európskej komisie

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies