Abecedný filter

Európska škola verejnej správy

Európska škola verejnej správy vznikla 10 februára 2005 dohodou medzi zúčastnenými európskymi inštitúciami. Na jej vzniku sa podieľali Európsky parlament,Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Európska komisia,Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Rada EÚ, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky ekonomický a sociálny výbor, Výbor regiónov Výbor regiónov so sídlom v Bruseli slúží ako miesto pre zviditeľnenie sa regiónov a oblastí členských krajín v EÚ.a Európsky mediátor. Poslaním školy so sídlom v Bruseli a v Luxemburgu je zlepšovať spoluprácu medzi inštitúciami v oblasti formácie a šíriť spoločné a harmonizované profesionálne spôsoby práce.

Škola sa sústreďuje na nasledovné činnosti. V spolupráci s inštitúciami pripravuje kurzy manažmentu pre ich zamestnancov. Zároveň pripravuje kurzy pre nových zamestnancov a kurzy pre profesionálny rast vytipovaných úradníkov.

Škola je súčasťou európskych škôl verejnej správy.

Oficiálna stránka Európskej školy verejnej správy (EN)

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies