Abecedný filter

Európske obranné spoločenstvo

Európske obranné spoločenstvo znamenalo pokus o vytvorenie spoločnej európskej armády. Na základe Plevenovej iniciatívy sa v prvej polovici 50. rokov začali rokovania o vytvorení európskej armády ako spôsobu opätovného vyzbrojenia Nemecka v rámci západných štruktúr.

Zástupcovia Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Belgicka a Luxemburska podpísali 27. mája 1952 zmluvu o Európskom obrannom spoločenstve. Spoločná európska armáda mala podliehať Európskemu politickému spoločenstvu, ktoré malo byť založené neskôr.

Vojenská integrácia sa mala uskutočniť na úrovni malých bojových jednotiek. Velením mal byť poverený niektorý minister obrany niektorej z členských krajín. Plevenov návrh umožňoval nasadiť nemeckých vojakov aj bez vytvorenia západnonemeckej armády.

Veľká Británia, ktorá nebola pri podpise zmlúv vyjadrila projektu podporu a následne s EOS uzatvorila asociačnú dohodu, avšak priame členstvo odmietla, keďže mala isté záväzky v zámorí. Francúzsko, aj napriek tomu, že pôvodne stálo pri zrode a realizácii tejto myšlienky, malo k EOS čoraz väčší odpor. Francúzsky parlament nakoniec po veľmi vášnivých diskusiách odmietol zmluvu zakladajúcu EOS ratifikovať. Strach z obrodzujúceho sa Nemecka nakoniec prevládol aj napriek faktu, že Nemecko malo byť pevne integrované do európskych štruktúr. 

Po neúspechu EOS boli Spolková republika Nemecko a Taliansko vyzvané, aby sa pripojili k Západoeurópskej únii, ktorú v roku 1948 založili Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko a Veľká Británia za účelom kolektívnej sebaobrany.       

 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Defense_Community

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies