Abecedný filter

Európske politické spoločenstvo

Európske politické spoločenstvo Európske politické spoločenstvo (EPS) bolo popri Európskom obrannom spoločenstve ďalšou integračnou iniciatívou, tentoraz z dielne západonemeckého kancelára Konrada Adenauera. (EPS) bolo popri Európskom obrannom spoločenstve ďalšou integračnou iniciatívou, tentoraz z dielne západonemeckého kancelára Konrada Adenauera. Ten pri svojej návšteve Spojených štátov amerických na jar 1953 zdôraznil, že spoločná obrana je nemysliteľná bez spoločnej zahraničnej politiky. Vytvorenie EPS sa malo viazať na zmluvu o Európskom obrannom spoločenstve (EOS). Keďže zatiaľ neexistovali spoločné orgány EOS, navrhol belgický premiér Paul-Henry Spaak, aby sa myšlienkou vytvorenia EPS zaoberalo zhromaždenie v rámci Európskeho združenia uhlia a ocele. Zhromaždenie následne vymenovalo špeciálnu komisiu, ktorá mala pripraviť návrh na EPS. Komisia na čele s Adenauerom projekt predložila Zhromaždeniu EZUO 10. marca 1953 v Štrasburgu.

EPS malo byť základom európskej federácie. Na základe návrhu mal byť vytvorený dvojkomorový parlament – dolná snemovňa mala byť volená priamo, hornú mali tvoriť delegáti národných parlamentov.

Zástancovia európskeho federalizmu návrh kritizovali, pretože podľa nich viedol skôr k vytvoreniu konfederatívneho, než federatívneho systému. Kvôli problémom, ktoré súviseli s ratifikáciou zmluvy o EOS nakoniec plány uskutočniť EPS zlyhali.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies