Abecedný filter

Európsky rok občanov 2013

Rok 2013 bol rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady vyhlásený ako Európsky rok občanov. Od ratifikácie Maastrichtskej zmluvy, ktorá priniesla termín európskeho občianstva, totiž ubehlo presne 20 rokov. Na počesť tejto udalosti sa organizuje množstvo akcií na lokálnej, národnej aj nadnárodnej úrovni. EÚ tento rok využíva tiež na propagáciu občianskych práv a ich ochranu a zvyšovanie povedomia občanov únie. Debát sa zúčastňujú aj vysokí európski predstavitelia. Podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová navštívila už Španielsko, Rakúsko a Nemecko, kde si vypočula problémy a názory európskych občanov. Len za polovicu Európskeho roku občanov sa uskutočnilo 17 občianskych debát po celej Európe. Každý občan si môže jednoducho na internetových stránkach zistiť najbližší termín debaty v meste pre neho najbližšom a rozprávať sa s lokálnymi aj európskymi autoritami o budúcnosti Európy a o postavení občana v nej.


Komisia už v roku 2012 organizovala verejné konzultácie, aby zistila problémy európskych občanov a problémy pri uplatňovaní občianskych práv. Cieľom Komisie bolo predstaviť k roku 2013 novú správu o občianstve EÚ s výstupmi z verejných diskusií a s opareniami na ochranu občianskych práv v únii. Na online dotazníku sa zúčastnilo takmer 11 600 ľudí, ktorí vyjadrili svoj názor. Hlavnými témami dotazníka bol voľný pohyb v rámci EÚ, spotrebiteľské práva, štúdium a práca v zahraničí, úroveň demokracie, európske občianstvo Občianstvo označuje právny stav, ktorý vyplýva z príslušnosti jednotlivca k určitej politickej a územnej jednotke. Pojem „európske občianstvo“ zaviedla Maastrichtská zmluva v roku 1992. a jeho budúcnosť. K všetkým otázkam sa väčšina občanov vyjadrila pozitívne, ale z čísel je jasné, že EÚ má pred sebou ešte veľa práce v zaisťovaní práv svojich občanov a ich ochrane. V priebehu roku 2013 Komisia plánuje vydať aj druhú správu o občianstve, ktorá bude východiskom pri plánovaní akčného plánu na lepšie uplatňovanie práv občanov EÚ.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies