Abecedný filter
Príbuzné heslá

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Hlavným poslaním Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov je zaručenie práv občanov členských štátov EÚ na ochranu osobných údajov. Európsky dozorný úradník je nezávislým činiteľom. Ochrana osobných údajov patrí medzi základné práva, v Európe s veľkým významom. Občania, ktorí pociťujú, že im bolo toto právo odobraté, môžu kontaktovať kompetentných činiteľov v tejto oblasti na národnej alebo európskej úrovni.

Od 17. januára 2004 zastáva tento štatút Peter Hustinx, ktorý bol znovuzvolený v roku 2009. Jeho oficiálny zástupca je Giovanni Buttarelli. Vo funkcii budú do januára 2014.
Ich povinnosti sa dajú zhrnúť do týchto bodov:

  • Prioritné kontrolovanie spracovávania osobných dát, ktoré predstavujú špecifické riziká pre zapojených ľudí, zostavovanie registra týchto systémov
  • Vypočúvanie a preskúmanie sťažností, týkajúcich sa ochrany osobných údajov
  • Vedenie vyšetrovania, na základe vlastnej iniciatívy alebo sťažností
  • Vykonávanie úlohy dozorného orgánu pre Eurodac (široká databáza odtlačkov prstov azylantov a imigrantov v Európskej únii)
  • Poradenstvo orgánom a inštitúciám v otázkach spracovávania osobných údajov a novej legislatívy
  • Monitorovanie nového vývoja v oblasti ochrany osobných údajov
  • Spolupráca s národnými dozornými orgánmi

 

Stránka Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies