Abecedný filter

Európsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov Európsky dvor audítorov je externým audítorom EÚ, ktorý vykonáva kontrolu financií Európskej únie a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záležitostí občanov EÚ.je externým audítorom EÚ. Bol zriadený Zmluvou o ES v roku 1975, aby vykonával kontrolu financií Európskej únie a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záležitostí občanov EÚ. Svoju činnosť začal vykonávať  v roku 1977. Štatút inštitúcie má od roku 1993, kedy sa podľa Maastrichtskej zmluvy stal v poradí piatou inštitúciou EÚ.

Každý členský štát má jedného audítora. Členovia Európskeho dvora audítorov sú volení na šesťročné obdobia s možnosťou znovuzvolenia. Slovenským audítorom je Ing. Ladislav Balko. Na čele dvora audítorov stojí predseda, ktorý je volený na trojročné obdobie s možnosťou znovuzvolenia z vlastných radov audítorov. Samotní audítori sú menovaní Radou po porade s Parlamentom zo zoznamu kandidátov, ktorých navrhujú členské štáty.

Stránka Európskeho dvora audítorov

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies