Abecedný filter

Európsky hospodársky priestor

Európsky hospodársky priestor vznikol podpisom v máji 1992 a dnes je jeho súčasťou 28 krajín spolu s viac ako 380 miliónmi obyvateľov. Dvatsaťpäť z nich sú členskými krajinami únie, ku ktorým sa v 2007 pridajú Rumunsko a Bulharsko. K nim   treba pripočítať tri zo štyroch členských štátov európskej asociácie voľnej výmeny: Lichtenštajnsko, Island, Nórsko. Švajčiarsko je členom európskej asociácie no zatiaľ nevstúpilo do EHP, vzhľadom na odmietavé refrendum v 1992.  

EHP je materializáciou štyroch základných slobôd ktoré vytvárajú Európsky jednotný trh: slobodný pohyb osôb, kapitálu, služieb a tovarov. Z EHP sú zatiaľ vyradené poľnohospodárstvo, rybolov, fiškálne politiky a komerčné politiky smerom k tretím krajinám. Členské krajiny musia rešpektovať európsku legislatívu v oblasti konkurencie, verejnej pomoci, koncetrácie a otvorenosti trhu. V rámci priestoru existuje spolupráca v oblasti vzdelávania, výskumu a rozvoja.

Zatiaľ čo v oblastiach ktoré sú plne integrované EHP musia tri zvyšné krajiny prebrať európsku legislatívu, v ostatných oblastiach spolupracujú s členskými štátmi Európskej únie vďaka výzkumným a vzdelávacím programom ako SOKRATES pre vzdelávanie, LEONARDO pre profesionálnu formáciu alebo MEDIA PLUS pre audiovizuálne aktivity.

Na rozdiel od vnútorného trhu EÚ však nie je EHP identitický s EÚ. A to aj napriek tomu že preberá 80% európskej legislatívy. Na EHP sa nevzťahuje zavádzanie spoločnej meny, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika,Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola založená Maastrichtskou zmluvou a tvorí druhý pilier Európskej únie. policajná a bezpečnostná spolupáca. Samotná Európska únia ani nie je súčasťou EHP- je ňou iba Európskej spoločenstvo, ktoré je jedným z pilierov EÚ.

Riadiacím orgánom je rada EHP kde sa stretávajú zástupcovia Európskej komisie a ministri členských krajín EHP. 

 

Viac na http://ec.europa.eu/comm/external_relations/eea/index.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies