Abecedný filter

Európsky investičný fond

Európsky investičný fond vznikol v 1994 s cieľom poskytovať rizikový kapitál malým a stredným podnikom. Jeho hlavným akcionárom Je Európska investičná banka.Európska investičná banka bola založená v roku 1958 ako dlhodobá úverová banka EÚ. Jej hlavnou úlohou je prispievať k integrácii, vyrovnanému vývoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských krajín.

Fond poskytuje rizikový kapitál predovšetkým mladým spoločnostiam orientujúcich sa na technológie. Zároveň vystupuje ako ručiteľ pre finačné inštitúcie ktoré požičiavajú financie podnikom zaradeným v podpornom programme fondu.

Fond nie je priamym investorom a neposkytuje prostriedky priamo. Spolupracuje so sieťou bánk a finančných ištitúcii na čo používa vlastné financie. Tie mu poskytujú Európska investičná banka alebo Európska únia.

Fond je okrem prítomnosti v členských krajinách únie zaangažovaný v modernizácii podnikania v Turecku. Fond pôsobí aj  v Európskej asociácii voľného obchodu ktorá združuje Island, Nórsko a Lichtenšteinsko.

 

Viac o fonde na europa.eu

Viac o EIB na stránke EIB /EN/

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies