Abecedný filter

Európsky ombudsman

Európsky ombudsman Európsky ombudsman je osoba, ktorá vedie vyšetrovanie sťažností v prípadoch nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov Európskej únie.je osoba, ktorá vedie vyšetrovanie sťažností v prípadoch nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov Európskej únie. Prvý Európsky ombudsman bol menovaný v roku 1995. V súčasnosti túto pozíciu od roku 2003 zastáva P. Nikiforos Diamandouros, bývalý národný ombudsman Grécka.

Právomoci Európskeho ombudsmana

Vyšetrovanie prípadov nesprávneho úradného postupu, a to napríklad v oblasti administratívnych nezrovnalostí, nepoctivosti, diskriminácie, zneužitia právomoci, nezodpovedania podania, odopretie poskytnutia informácií a zbytočných prieťahov. Naopak, ombudsman nemôže viesť vyšetrovanie sťažností proti štátnym, regionálnym alebo miestnym úradom v členských štátoch, proti činnosti národných súdov alebo ombudsmanov a sťažností proti podnikom alebo súkromným osobám.

Sťažnosti môžu podávať občania a obyvatelia členských štátov Európskej únie, a takisto firmy, združenia a iné subjekty, ktoré majú registrované sídlo v EÚ.

Kontaktné údaje:

Európsky ombudsman
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR - 67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 17 23 13
Fax +33 (0)3 88 17 90 62

Informácie o jeho činnosti sú dostupné na jeho webovej stránke.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies