Abecedný filter

Európsky úrad pre výber pracovníkov

Európsky úrad pre výber pracovníkov, ktorý bol založený 26. júla 2002 a plne funguje od 1. januára 2003, poskytuje informácie o pracovných a kariérnych príležitostiach v európskych inštitúciách. Jeho snahou je poskytovať širokej verejnosti praktické informácie a pomocou najlepšieho využitia informačných technológií zdokonaliť manažment výberovej procedúry zamestnancov.

Úrad organizuje otvorenú súťaž, pomocou ktorej sa selektujú vysoko kvalifikovaní pracovníci do nasledovných inštitúcií: Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska komisia, Súdny dvor Európskych spoločenstiev, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor pre regióny, Európsky ombudsman,Európsky ombudsman je osoba, ktorá vedie vyšetrovanie sťažností v prípadoch nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov Európskej únie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európsky dozorný úradník na ochranu údajov.

Oficiálna stránka Európskeho úradu pre výber pracovníkov

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies