Abecedný filter

Euroscola

Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci.Europoslanec je člen priamo voleného zákonodarného orgánu Európskej únie - Európskeho parlamentu. Europoslanci sú ekvivalentom poslancov národných parlamentov na európskej úrovni.
Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.vytvoril program Euroscola Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci. s tromi základnými cieľmi. Prvým je oboznámiť európsku mládež Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí. vo veku od 16 do 18 rokov s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách.

Druhým je zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.).
A napokon sa snaží poukázať aj na význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.

Počas jedného pracovného dňa v Štrasburgu sa od skupiny asi 500 mladých ľudí požaduje, aby spoločne uvažovali nad dôsledkami budovania Európy a aby využili jazykové znalosti na dorozumenie sa so svojimi partnermi z členských krajín Európskej únie, pretože študenti prezentujú svoje názory v anglickom a francúzskom jazyku.

Pracovné dni Euroscola sa konajú od roku 1989. V súčasnosti sa ich zúčastňuje asi 10 000 mladých ľudí z Európy.
Po príchode do Štrasburgu dostane škola k dispozícii sprievodcu, ktorý sa stará o vstupné formality, zoznámi účastníkov s programom celého dňa a po celý deň sprevádza študentov.

Súťaž je určená pre všetky stredné školy, konkrétne pre žiakov vo veku 16 – 18 rokov. Cieľom súťaže je posilniť verejnú debatu o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v roku 2007.

 

Podrobnejšie informácie o podmienkach súťaže, spôsobe vyhodnocovania a ďalších detailoch:

www.europskyparlament.sk/index/go.php

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies