Abecedný filter

Euroval 1

Európsky finančný stabilizačný nástroj, (European Financial Stability facility EFSF), dočasný euroval je dočasným medzivládnym nástrojom založenom na úverových garanciách.

Vznikol v roku 2010, vplyvom gréckych problémov ako ochrana eura pred útokmi špekulantov a zároveň ako zdroj pomoci zadlženým krajinám, ktoré ohrozujú stabilitu spoločnej meny.

Členovia eurozóny v ňom vystupujú ako ručitelia za pôžičky, ktoré si zoberie štát v problémoch. Platiť budú musieť len v prípade, že čerpajúca vláda nedokáže svoje dlhy splatiť.

Kapacita eurovalu bola stanovená na 440 miliárd eur. Z technických príčin, najmä preto, že nie všetky krajiny majú najvyšší rating AAA, dosahoval efektívnu úverovú kapacitu okolo 250 miliárd eur. Výkonným riaditeľom záchranného fondu je Nemec Klaus Regling.

Reformu dočasného eurovalu a naplnenie jeho efektívnej úverovej kapacity členské štáty ratifikovali v októbri 2011. Na dosiahnutie 440-miliardovej efektívnej úverovej kapacity je nutná 779,8-miliardová kapitálová základňa. Slovenský podiel (cca 1 %) sa zvýšil z pôvodných 4,37 miliardy eur na 7,72 miliardy eur.

Okrem väčšieho priestoru na finančné manévrovanie, dostal právomoc poskytovať preventívne úvery všetkým krajinám eurozóny, s možnosťou využiť prostriedky aj na rekapitalizáciu bánk či nákup dlhopisov rizikových štátov na sekundárnom trhu. Práve na otázke naplnenia a posilnenia EFSF padla vláda Ivety Radičovej.

Od novembra 2010 z neho čerpá pomoc Írsko vo výške 85 miliárd eur a od apríla 2011 Portugalsko vo výške 78 miliárd, podieľa sa aj na financovaní druhého záchranného programu pre Grécko schválenom v marci 2012.

 

Kombinovanie EFSF/ESM

Ministri financií 30. marca 2012 rozhodli o dočasnom kombinovaní oboch eurovalov. Spoločnú maximálnu úverovú kapacitu stanovili na 700 miliárd eur. Od polovice roka 2013 však ESM bude môcť požiť maximálne 500 miliárd eur.

ESM sa od júla 2012 stane hlavným nástrojom na financovanie nových programov. EFSF bude aktívne financovať len tie programy, v ktorých je zaviazaný pred týmto dátumom. Počas prechodného obdobia do polovice roka 2013 sa EFSF bude môcť zapojiť do nových programov, aby sa tak zaistila plná čerstvá úverová kapacita ESM.

Zrýchli sa zároveň splatenie piatich tranží hotovosti do ESM:

- dve tranže júl 2012, október 2012,

- dve v roku 2013

- posledná v prvej polovici roka 2014

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies