Abecedný filter

Eurozóna

Výraz eurózona označuje skupinu 12 členských štátov Európskej únie ktoré zaviedli 1 januára 2002 spoločnú menu euro. Eurózóna pokrýva v súčasnosti 307 miliónov obyvateľov. Od prvého januára sa stane členom eurozóny Slovinkso, ako prvá krajina spomedzi nových členských členov.

Zavádzaniu eura predchádzalo splnenie konvergenčných kritérii, nazývané Maastrichtské. Kritéria splnilo v 1998 11 krajín, Grécko sa stalo členom eurozóny o tri roky neskôr. Členmi eurozóny sú Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Írsko. Formálne dohody o používaní euromeny podpísali s EÚ Monako, San Maríno a Vatikán. Neformálne používajú euro Andorra, Čierna hora a Kosovo- krajiny a provincie, ktoré predtým používali cudzie meny.

Prvého decembra vymenila Severná Korea viazanosť národného wonu z dolára na euro. Prípravy, prechod, emisie bankoviek a mincíi spolu s finančnou politikou riadi Európska centrálna banka.Európska centrálna banka je bankou pre jednotnú európsku menu - euro. Jej úlohou je udržiavať nákupnú hodnotu eura a tak prispievať k cenovej stabilite v eurozóne. Samotné členské štáty eurozóny usporadúvajú pravideľné stretnutia minstrov financíi.

Nové členské krajiny nemajú na rozdiel od starších možnosť spoločnú menu neprijať ako je to v prípade Dánska a Veľkej Británie. V podobnej situácii zotrváva Švedsko, ktoré sa formálne zaviazalo euro prijať, no tamojšie vlády rozhodnutie odkladajú.

Členské štáty sa pripravujú na vstup do eurozóny členstvom v ERM II systéme (European exchange rate Mechanism) ktorý  reguluje variability výmenných kurzov národných mien a pripravuje ich prechod na spoločnú menu.

Dodržiavanie Maastrichtských kritérii spolu s minimállne dvojročným zotrvaním v ERM II povedie na prelome desaťročí k rozšíreniu sa eurózy. Po Slovinsko majú v roku 2008 vstúpiť Cyprus, Estónsko, Lotyšsko a Malta. O rok neskôr prijmú spoločnú menu Slovensko a Litva. V 2010 očakáva Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. vstup Bulharska a po 2011 Poľska, Maďarska , Rumunska a Českej republiky. 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies