Abecedný filter

Figeľ, Ján (2004-2009)

Bývalý komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

Ján Figeľ Bývalý komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež (2004 - 2009)sa narodil 20. januára 1960 vo Vranove nad Topľou (Slovensko). Je ženatý a má štyri deti. Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach a neskôr si svoje vzdelanie rozšíril o oblasť medzinárodných vzťahov  a európskej integrácie.

Jeho politická kariéra začal tesne po československej zamatovej  revolúcii. V roku 1990 sa stal členom Kresťansko-demokratického hnutia, ktorého členom je dodnes. Pôsobil na viacerých predných straníckych postoch. Jeho politická kariéra je spätá aj so Slovenskou Demokratickou Koalíciou. Od roku 2003 pôsobí na európskej politickej scéne. Od roku 2004 pracuje ako komisár Európskej komisie.

Akademická kariéra

 • 1978 - 1983 Technická univerzita v Košiciach: odbor elektrické pohony a výkonová elektronika
 • 1994 - Georgetown University (Washington, D.C.): semestrálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy
 • 1994 - USFIA (Antverpy, Belgicko): semestrálne štúdium v odbore európska ekonomická integrácia
 • 1995 - 2000 prednášajúci medzinárodných vzťahov na Trnavskej univerzite
 • 2004 - vyznamenanie rytiera Čestnej légie veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku
 • 2006 - doktorát Honoris causa (Dr. h. c.) Technickej univerzity v Košiciach

Politická kariéra

 • 1990 - člen Kresťansko-demokratického hnutia (KDH)
 • 1992 - 1998 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR), podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
 • 1998 - podpredseda frakcie Európskej ľudovej strany v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy
 • 1998 - 2000 člen predsedníctva Slovenskej demokratickej koalície (SDK)
 • 1998 - 2003 hlavný vyjednávač Slovenskej republiky (SR) pre rokovania o vstupe SR do EÚ
 • 2000 - 2004 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
 • 2002 - 2004 poslanec NRSR
 • 2004 - člen Európskej komisie spoluzodpovedný za oblasť podnikania a informačnú spoločnosť
 • 2004 - 2009 člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť (od 1.1.2007 zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež)Európska únia nemá, okrem študijných programov, žiadnú spoločnú politiku pre mládež. Európske inštitúcie začali stimulovať premýšľanie o spoločnej politike mládeže len na prelome tisícročí.

Aktivity na poste komisára Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bol zodpovedný za portfólio „vzdelávanie, odborná príprava, kultúra a mládež.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre vzdelávanie a kultúru.

Generálne riaditeľstvo má tri hlavné ciele: budovanie Európy vedomostí, rozvíjanie európskeho kultúrneho priestoru a zapojenie občanov do európskej integrácie (zvlášť mladých ľudí). Ciele sú napĺňané prostredníctvom šiestich politík: vzdelávanie a kultúra, mládež, kultúra, občianska spoločnosť, viacjazyčnosť a šport. V praxi sú  spomenuté politiky implementované prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania obsahujúceho štyri zložky: Comenius,Comenius je súčasťou vzdelávacieho a mobilitného programu SOCRATES. Jeho hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu na školách podporou medzinárodnej spolupráce škôl. Erasmus, Grundtvig GRUNDTVIG je názov Akcie 3 programu EÚ v oblasti vzdelávania - Socrates. Je podporným program EÚ pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých. a Leonardo da Vinci. Okrem programu celoživotného vzdelávania, ktoré je určené najmä študentom vysokých škôl a univerzít, poskytuje generálne riaditeľstvo programy pre ďalšie vzdelávanie, rozvoj a inovácie. Ide napríklad o programy Tempus, Erasmus Mundus alebo rôzne výmenné programy medzi EÚ, USA a Kanadou.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies