Abecedný filter
Príbuzné heslá

Finančná perspektíva

Finančná perspektíva EÚ označuje rámec pre rozpočtové priority EÚ na niekoľko rokov vopred. Aj keď sa v nej hovorí o finančných záväzkoch na každý rok, nejedná sa o pevný ročný rozpočet ako taký. Vo všeobecnosti predstavuje vymedzenie štruktúry rozpočtu EÚ a záväzného stropu výdavkov (rovnako ako príjmov, keďže rozpočet musí byť vyrovnaný). Konečnú úroveň výdavkov a ich detailné rozdelenie sú predmetom rozhodovania v rámci každoročnej rozpočtovej procedúry. Komisia v nej rozpočet upravuje podľa aktuálneho ekonomického vývoja.

Zatiaľ mala Únia 3 finančné perspektívy:

  1. 1988-1992 - Delorsov I. balík
  2. 1993-1999 – Delorsov II. balík
  3. 2000-2006 – Agenda 2000

 

Finančná perspektíva Finančná perspektíva EÚ označuje rámec pre rozpočtové priority EÚ na niekoľko rokov vopred. Aj keď sa v nej hovorí o finančných záväzkoch na každý rok, nejedná sa o pevný ročný rozpočet ako taký.je výsledkom zložitého vyjednávania medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. Perspektíva s výhľadom na viacero rokov vopred má Úniu odbremeniť od každoročného zložitého vyjednávania o výške finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách.

 

Finančná perspektíva:

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Perspective

http://europa.eu/scadplus/glossary/financial_perspective_en.htm

 

Finančná perspektíva (webstránka):

ec.europa.eu/financial_perspective/index_en.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies