Abecedný filter
Príbuzné heslá

Fínsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Fínska republika
Hlavné mesto: Helsinki
Rozloha: 338 415 km²
Počet obyvateľov: 5 231 372 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Fíni – 93,4%, Švédi – 5,7%, iné – 0,9%
Náboženstvá: luteráni – 85,5%, bez vyznania – 11%, iné – 3,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezidentka
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: unitárny štát
Úradný/é jazyk/y: švédsky, fínsky
Mena: euro (predtým fínska marka FIM)

Fínsko a Únia

Vstup do EÚ: 1. január 1995
Počet europoslancov: 13
Počet hlasov v Rade : 7

Špecifiká

Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro. Hlavnými témami pri rokovaniach o vstupe bol rybolov a poľnohospodárstvo. V referende z roku 1994 súhlasilo so vstupom 56,9% občanov. Fínsko je jedinou severskou krajinou, ktorá prijala spoločnú menu, Euro, hneď pri jej zavedení.

Krajina tisícich jazier, ako Fínsko prezývajú, je v súčasnosti známe najmä vysokou životnou úrovňou a výkonnou ekonomikou v celosvetových porovnaniach. Fínsko má najväčšie percento vysokoškolsky vzdelaných ľudí a najväčšie investície do vedy spomedzi krajín EÚ. Bolo prvou krajinou na svete, ktorá priznala volebné právo ženám.

Praktické informácie


Trh práce : otvorený

Univerzity : Helsingin Yliopisto

Turun Yliopisto

Oulun Yliopisto

 

 
Zastupiteľstvo Fínska v SR

Zastupiteľstvo SR vo Fínsku


Relevantné linky

Parlament

Prezidentský úrad

CIA world fact book

Fínsko a OECD

Fínsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies