Abecedný filter

Fischer Boel, Mariann (2004-2009)

Bývalá komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Mariann Fischer Boel Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (2004 - 2009)sa narodila 15. apríla 1943 v Aasum (Dánsko). Študovala  moderné jazyky, ekonomiku a obchod. Po štúdiách pracovala v súkromnej sfére, neskôr vstúpila do komunálnej politiky. Slúžila ako štátna úradníčka a neskôr ministerka. Spolu s manželom vlastnia tri farmy v Dánsku, preto pred menovaním do funkcie komisárky pre poľnohospodárstvo musela obhájiť, že bude schopná zachovať neutralitu a objektivitu.

Akademická kariéra

 • 1963 - štúdium moderných jazykov
 • 1964 - ekonomické a jazykové štúdiá v Belgicku
 • 1965 - vyššia skúška z obchodu

Politická kariéra

 • 1982 - 1991 členka Samosprávnej rady v Munkebo (znovu zvolená v období 1994-1997)
 • 1986 - 1990 druhá zástupkyňa starostu v Munkebo
 • v roku 1990 zvolená za poslankyňu parlamentu (Folketinget) za Liberálnu stranu
 • 1994 - 1998 predsedníčka parlamentného Výboru pre potraviny, poľnohospodárstvo a rybolov
 • 1998 - 1999 predsedníčka parlamentného Výboru pre priemysel
 • 1999 - 2001 predsedníčka parlamentného Výboru pre rozpočtové záležitosti
 • 2001 - 2004 dánska ministerka pre potraviny, poľnohospodárstvo a rybolov
 • 2004 - 2009 členka Európskej komisie zodpovedná za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Aktivity na poste komisárky Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bola zodpovedná za portfólio „poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Generálne riaditeľstvo  pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka má na starosti jednu z kľúčových politík, ktoré boli rámcovo definované už pri zrode Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Spoločná poľnohospodárska politika Spoločná poľnohospodárska politika je jedna zo supranacionálnych politických oblasti EÚ. Patrí k najdôležitejším politickým oblastiam EÚ a pohlcuje najväčšiu časť jeho rozpočtu.(CAP) je priamo odvodená zo zakladajúcich zmlúv Spoločenstiev. Hlavnými cieľmi CAP sú: zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity, tým pádom zabezpečenie štandardnej životnej úrovne poľnohospodárskej komunity, stabilizácia trhu, zabezpečenie dostatočného zásobovania trhu a v konečnom dôsledku prostredníctvom CAP aj tlak, aby boli ceny poľnohospodárskych produktov pre koncového spotrebiteľa prijateľné.

S poľnohospodárskou agendou úzko súvisí aj ochrana spotrebiteľa, ochrana zdravia, environmentálna politika, efektívne využívanie prírodných zdrojov a posilňovanie ekonomickej a sociálnej kohézie. V rámci CAP sú definované aj tzv. špecifické ciele: konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, pracovné postupy priateľské pre životné prostredie, pohoda zvierat, bezpečnosť potravín a celková transparentnosť tejto politiky.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies