Abecedný filter
Príbuzné heslá

Fiškálna kapacita

Neoficiálne nazývaná rozpočet eurozóny. Uvažuje sa o nej v rámci opatrení na prehĺbenie integrácie medzi členskými krajinami. Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy ju spomína vo svojej správe „V ústrety k skutočnej hospodárskej a menovej únii“. Zatiaľ je predmetom diskusií. Uvažuje sa o tom, že by mohla slúžiť na dočasnú  podporu krajín, ktoré sa zmluvne s európskymi inštitúciami zaviažu k vykonaniu hospodárskych reforiem. Fiškálna kapacita Neoficiálne nazývaná rozpočet eurozóny. Uvažuje sa o nej v rámci opatrení na prehĺbenie integrácie medzi členskými krajinami.by tiež mohla pomáhať štátom zasiahnutým individuálnymi hospodárskymi šokmi. 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies