Abecedný filter

Fiškálna zmluva

Fiškálna zmluva Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii(Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii) je medzivládnou zmluvou o sprísnení rozpočtovej disciplíny v EÚ.

Lídri členských krajín EÚ, okrem Veľkej Británie a Českej republiky, ju podpísali 2. marca 2012 počas summitu Európskej rady. Má inkluzívny charakter a teda je možné sa k nej pridať aj v neskoršom období. Do platnosti vstúpila 1. januára 2013 po tom, čo bola splnená podmienka, aby ju dovtedy ratifikovalo aspoň 12 krajín eurozóny.

Zaviedla pravidlá o vyrovnanom rozpočte, automatický mechanizmus na spustenie nevyhnutných korekčných opatrení, pravidlo neakumulovať dlhy mimo účtu verejnej správy (napr. PPP projekty), povinnosť podávať predbežné správy o plánovanej emisii dlhopisov či pravidelné oficiálne stretnutia lídrov eurozóny minimálne dvakrát ročne. Štáty dostali ročnú lehotu na to, aby do národných právnych systémov zakomponovali pravidlo o rozpočtovej zodpovednosti na ústavnej alebo ekvivalentnej úrovni.

Štrukturálny deficit nebude môcť byť vyšší ako 0,5 % nominálneho HDP (1 % v prípade krajín s verejným dlhom oveľa nižším ako 60 %). Ak dôjde k prekročeniu stanovenej hranice, nastúpi korekčný mechanizmus. Na transpozíciu vyrovnaného rozpočtu bude dohliadať Súdny dvor EÚ. Jeho rozhodnutia budú záväzné a môžu viesť k pokute do výšky 0,1 % HDP, ktorá sa bude v prípade člena eurozóny vkladať do trvalého eurovalu ESM, v prípade nečlena do všeobecného rozpočtu EÚ. Do preambuly zmluvy bol zakotvený aj 60-percentný limit pre verejný dlh. Na summitoch eurozóny sa budú môcť zúčastňovať aj krajiny bez eura, ktoré zmluvu ratifikujú. Slovensko ratifikačný proces uzavrelo 11. januára 2013.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies