Abecedný filter

Fouchetove plány

Fouchetove plány súvisia s predstavami francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla o politickom smerovaní EHS. Generál de Gaulle bol stúpencom konfederatívnej alebo medzivládnej organizácie vzťahov v rámci Európy. Už v roku 1959 sa pokúsil tieto svoje predstavy presadiť návrhom pravidelných stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EHS. Tie mali svojim bilaterálnym charakterom presahovať Šestku. Luxemburský minister zahraničných vecí Joseph Luns sa však obával nemecko-francúzskej dominancie na kontinente, a preto trval na prizvaní Veľkej Británie na podobné stretnutia. Šestka sa nakoniec dohodla na založení komisie, ktorá mala preskúmať možnosti užšej politickej spolupráce. Na jej čele stál bývalý francúzsky veľvyslanec v Dánsku Christian Fouchet.

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov krajín Šestky bol Luns so svojimi obavami zatlačený do kúta a musel ustúpiť. Účastníci schôdzky sa dohodli na vytvorení politickej únie podľa predpokladov Rímskej zmluvy a na pravidelných schôdzkach hláv štátov, alebo predsedov vlád, bez účasti Veľkej Británie.

Na jeseň 1961 začala Fouchetom vedená komisia skúmať francúzsky návrh na vytvorenie únie štátov. Výsledky svojej práce komisia predložila v novembri toho istého roku. Správa navrhovala jednomyseľnosť Ak hlasovanie vyžaduje jednomyseľnosť, musí na schválenie objektu hlasovania súhlasiť každý oprávnený hlasujúci. rozhodnutí Rady ministrov, založenie medzivládnej Politickej komisie sídliacej v Paríži, vznik štyroch medzivládnych výborov a na parlamentnej rovine malo byť zhromaždenie Spoločenstva zložené zo zástupcov národných parlamentov.

Tieto návrhy sa však v jednotlivých členských štátoch stretli s nesúhlasom. Plán nebol nakoniec prijatý najmä kvôli nevôli Belgičanov a Holanďanov, ktorí sa obávali prílišného nárastu vplyvu Francúzska v Európe. Návrh by, podľa belgického ministra zahraničných vecí Paula-Henryho Spaaka, viedol k oslabeniu euroatlantického spojenectva a tento raz podporil Lunsovu požiadavku na účasť Británie v jednaniach o politickej únii. Francúzsko bolo ochotné pristúpiť na úpravy svojho plánu v súvislosti s posilnením euroatlantickej kooperácie, ale účasť Británie pripustiť nechcelo.

Plán stroskotal najmä kvôli nesúhlasu malých štátov, ktoré sa báli francúzskej prevahy v Európe. Prítomnosť Veľkej Británie preto vnímali ako protiváhu nemecko-francúzskej dominancii.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies