Abecedný filter

Funkcionalizmus

akladateľom funkcionalizmu je David Mitrany, ktorý ním reagoval na udalosti spojené s druhou svetovou vojnou. Funkcionalizmus Funkcionalizmus mal v medzinárodných vzťahoch zabezpečiť mier a maximalizovať verejné blaho. Keďže pôvod vojen videl Mitrany v nacionalizme, kľúčom k trvalému mieru sa malo stať postupné prepájanie štátov na základe spolupráce v konkrétnych oblastiach.mal v medzinárodných vzťahoch zabezpečiť mier a maximalizovať verejné blaho. Keďže pôvod vojen videl Mitrany v nacionalizme, kľúčom k trvalému mieru sa malo stať postupné prepájanie štátov na základe spolupráce v konkrétnych oblastiach. Medzinárodná spolupráca by mala vznikať v určitých projektoch obmedzeného rozsahu a mala by byť v rukách odborníkov a nie politikov.

Funkcionalizmus je založený na predpoklade, že spolupráca v jednej oblasti povedie k spolupráci aj v iných oblastiach. Vznikne tak medzinárodná sieť technokracie, ktorá pôjde naprieč životne dôležitými aktivitami štátov a preto bude nákladnejšie viesť vojnu, ako spolupracovať.

Takto spustená integrácia pôjde nad rámec politiky, bude prebiehať len v technických, mimopolitických a nadpolitických oblastiach, akou je napríklad koordinácia železničnej prepravy. Cieľom nemal byť vznik nového mocenského centra, ale akejsi siete vzťahov. Aj z tohto dôvodu nie je funkcionalizmus teóriou európskej integrácie.

Aj napriek závažným nedostatkom, ktoré Mitranymu teórii vyčítali niektorí sociálni vedci, sa funkcionalizmus stal základným kameňom pre neofunkcionalistickú teóriu, ktorá sa snaží vysvetliť procesy európskej integrácie. 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies