Abecedný filter

Generálne riaditeľstvo

Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

DG sa vnútorne člení na 3-4 riaditeľstvá, a tie následne na divízie. DG sa navzájom od seba odlišujú aj z hľadiska vnútornej organizácie, aj z hľadiska veľkosti. 

Komisiu v súčasnosti tvorí 33 DG, pracovníci ktorých sú zodpovední za uvádzanie politických zámerov do praxe. Na čele DG stojí generálny riaditeľ, ktorý je zodpovedný príslušnému komisárovi. Na zabezpečenie efektívnosti fungovania Komisie musia jednotlivé DG veľmi úzko spolupracovať a koordinovať svoju činnosť. V skutočnosti sú to DG, ktoré pripravujú legislatívne návrhy pre rokovanie Komsie.

Generálne riaditeľstvá sú rozčlenené na:

  • Politické DG
  • Všeobecné služby
  • Vnútorné služby
  • Vonkajšie vzťahy

 

Európska komsia:

http://ec.europa.eu/index_sk.htm

 

Generálne riaditeľstvá a útvary:

ec.europa.eu/dgs_sk.htm

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies