Abecedný filter

Geoghegan-Quinn, Máire

Komisárka pre výskum a inovácie

Komisárka Máire Geoghegan-Quinn sa narodila 5. septembra 1950 v Írsku. Do politiky vstúpila v roku 1975 ako členka írskeho parlamentu, pred tým bola učiteľkou. Od roku 2000 do roku 2010 bola členkou Európskeho dvoru audítorov. Je vydatá a má 2 deti.

Politická kariéra

 • 1975 - 1977 členka "Dáil Éireann" (írsky parlament)
 • 1977 - 1979 ministerka pre obchod
 • 1979 - 1981 ministerka pre Gaeltacht (prvá žena na tejto pozícii)
 • 1981 - 1982 členka "Dáil Éireann"
 • 1982 ministerka pre vzdelávanie
 • 1982 - 1987 členka "Dáil Éireann"
 • 1987 - 1991 ministerka pre európske záležitosti
 • 1991 - 1992 členka "Dáil Éireann"
 • 1992 ministerka pre turizmus, dopravu a komunikácie
 • 1993 - 1994 ministerka spravodlivosti, členka írskej vlády zapojená do jednania o spoločnej deklarácii v decembri 1993 medzi britskou a írskou vládou o pokoji a mieri v Írsku
 • 1994 - 1997 členka "Dáil Éireann" a opozičná hovorkyňa 
 • 2000-2010 audítorka na Dvore audítorov

Profesionálna kariéra

 • 1970 - 1975 učiteľka
 • 1997 - 2000 redaktorka novín "The Irish Times", TV konferencierka, čiastočne obchodná konzultantka, nevýkonná riaditeľka Aer Lingus, nevýkonná riaditeľka Ryan Hotels

Iné aktivity 

 • Bývalá členka vedenia Írskej národnej univerzity v Galway.
 • 1996 publikácia "The Green Diamond"

Komisárka pre výskum a inovácie

Na poste komisárky je zodpovedná za vytváranie rozhodujúcich krokov smerom k budovaniu Európskeho výskumného priestoru (ERA)Poslanie Európskej železničnej agentúry je jasné - zvyšovanie bezpečnosti a interoperability európskych železníc.. V rámci tejto hlavnej úlohy je špecifické zosilnenie vnútroeurópskej spolupráce, zhromažďovanie ľudských a finančných zdrojov v celej EÚ a presadzovanie piatej slobody - slobodného pohybu vedomostí, myšlienok a výskumu - do reálneho života.

Oficiálna stránka komisárky Geoghegan-Quinn

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies