Abecedný filter

Greenwashing

Anglický pojem „greenwashing“ predstavuje zavádzajúce stratégie spoločností, ktoré klamú spotrebiteľov. Spoločnosť sa navonok tvári ako priateľská k životnému prostrediu a pri propagovaní svojho produktu vyzdvihuje napríklad iba časť faktov, ktorá sa týka pozitívnych ekologických ukazovateľov, pričom nepoukáže na negatíva, ktoré sú s daným výrobkom spojené (napr. znečisťovanie životného prostredia). 

Pojem „greenwashing“ bol pôvodne obmedzený len na opísanie prípadov zavádzania verejnej mienky prostredníctvom reklamy. V súčasnosti možno o „greenwashingu“ hovoriť v súvislosti so širším spektrom podnikateľských aktivít, ako napríklad organizovanie a sponzorovanie podujatí, vydávanie environmentálnych správ, vzdelávacích materiálov a pod. Hlavným cieľom používania týchto praktík je vytvoriť medzi zákazníkmi a zainteresovanými stranami dojem, že spoločnosť robí všetky potrebné opatrenia na zlepšenie svojho environmentálneho správania.

V kontexte politík EÚ je „greenwashing“ vnímaný ako negatívny prvok a cieľom Komisie je v rámci usmernení o „Spoločenskej zodpovednosti podnikov“ predchádzať jeho vzniku.

Komisia sa na „greenwashing“ zamerala v hodnotiacom reporte o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. Zvažuje zavádzanie ďalších konkrétnych opatrení zameraných na výlučne na „greenwashing“. 

 

 

 

www.ekologika.sk

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies