Abecedný filter

Grybauskaité, Dalia (2004-2009)

Bývalá komisárka pre finančné plánovanie a rozpočet

Daliu Grybauskaité nahradil na poste komisárky 1. júla 2009 Algirdas Šemeta.Komisár pre finančné plánovanie a rozpočet, 1. júla 2009 nahradil bývalú komisárku Daliu Grybauskaitėovú.

Dalia Grybauskaité Bývalá komisárka pre finančné plánovanie a rozpočet (2004 - 2009)sa narodila 1. marca 1956 vo Vilňuse (Litva). Pracovala v ekonomickej sfére, no po čase sa začala angažovať na pôde diplomacie a štátnej služby. Je mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou. 

Jazykové znalosti

 • Litovský jazyk - materinská reč
 • Anglický jazyk - aktívne
 • Francúzsky jazyk - aktívne
 • Ruský jazyk - aktívne
 • Poľský jazyk - aktívne

Akademická kariéra

 • 1983 - Leningradská univerzita (St. Peterburg, Rusko), odbor ekonómia
 • 1988 - Moskovská akadémia spoločenských vied (Rusko), doktorát z ekonómie
 • 1991 - Univerzita Georgetown (Washington, D.C.), osobitný program pre vyššie postavených vedúcich pracovníkov

Politická kariéra

 • 1990 - 1991 Inštitút ekonómie, vedúca Katedry vedy
 • 1991 - Úrad predsedu vlády, programová riaditeľka
 • 1991 - 1993 Ministerstvo medzinárodných hospodárskych vzťahov, riaditeľka odboru európskych záležitostí
 • 1993 - 1994 Hlavná vyjednávačka pre Dohodu o voľnom obchode s EÚ
 • 1993 - 1994 Ministerstvo zahraničných vecí, riaditeľka odboru ekonomických vzťahov
 • 1994 - 1995 Osobitná veľvyslankyňa a splnomocnená ministerka na zastupiteľskom úrade Litvy pri Európskej komisii
 • 1996 - 1999 Splnomocnená ministerka na veľvyslanectve Litvy v USA
 • 1999 - 2000 Ministerstvo financií, štátna tajomníčka
 • 1999 - 2000 Hlavná vyjednávačka s IMF a WB
 • 2000 - 2001 Ministerstvo zahraničných vecí, štátna tajomníčka
 • 2001 - 2004 Ministerka financií Litovskej republiky
 • 2004 - 2009 členka Európskej Komisie zodpovedná za finančné plánovanie a rozpočet

Aktivity na poste komisárky Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bola zodpovedná za portfólio „finančné plánovanie a rozpočet.“ Pod toto portfólio spadá Generálne riaditeľstvo Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov. pre rozpočet.

Generálne riaditeľstvo (DG) pre rozpočet pracuje priamo pod autoritou komisárky Dalie Grybauskaité a podpredsedu Komisie Siima Kallasa, ktorý je zároveň aj podpredsedom DG. Hlavným poslaním generálneho riaditeľstva je zabezpečovať rozpočtové prostriedky pre jednotlivé politiky EÚ. DG tak spolupracuje s rozpočtovými inštitúciami: Európsky parlament Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie. 785 poslancov je volených každých 5 rokov voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.a Rada ministrov a je priamo zodpovedné za efektívne využívanie prostriedkov. DG riadi výdavky Spoločenstva v strednodobom hľadisku, zabezpečuje plynulý ročný rozpočtový postup a podporuje finančný dialóg medzi jednotlivými komunitárnymi orgánmi a inštitúciami. Je zároveň zodpovedné za vyberanie príspevkov členských krajín EÚ do spoločného rozpočtu. Súčasťou DG je aj účtovné oddelenie EK. V neposlednom rade vypracováva pravidlá financovania Spoločenstva, organizuje rôzne semináre a školenia, čím de facto ovplyvňuje prebiehajúcu administratívnu reformu.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies