Abecedný filter

Hedegaard, Connie

Komisárka pre opatrenia na ochranu klímy

Komisárka Connie Hedegaard sa narodila 15. septembra 1960 v Holbæk v Dánsku. Vyštudovala literatúru a históriu. Uplatnila sa ako redaktorka v rôznych médiách. Do politiky vstúpila v rámci Konzervatívnej ľudovej strany. Vo svojej politickej kariére sa vyprofilovala v otázkach životného prostredia, energetiky a ochrany klímy. Je vydatá a má dve deti.

Politická kariéra

 • 1984 - 1990 členka dánskeho parlamentu 
 • 2005 - 2009 členka dánskeho parlamentu
 • 2004 - 2007 ministerka životného prostredia
 • 2007 - 2009 ministerka pre klímu a energetiku
 • od februára 2010 členka Európskej komisie

Profesionálna kariéra

 • 1990 - 1994 žurnalistka - dánske národné noviny "Berlingske Tidende"
 • 1994 - 2004 dánske rádio "Radioavisen"
 • 1998 - 2004 redaktorka dánskych národných novín "Politiken"
 • 1998 - 2004 magazín "Deadline" v dánskej televízii DR2

Vzdelanie

 • vysokoškolský titul z literatúry a histórie, University of Copenhagen

Jazykové zručnosti

 • dánština - materinský jazyk
 • angličtina - pokročílá
 • nemčina - základy
 • francúština - základy

Komisárka pre opatrenia na ochranu klímy

Ako komisárka pre opatrenia na ochranu klímy je zodpovedná za konanie v tejto oblasti, má kľúčovú úlohu v pokračovaní vedúceho postavenia EÚ v boji proti klimatickým zmenám a vedienia medzinároných rokovaní.

V rámci svojej práce sa zameriava na dosiahnutie cieľov stratégie 2020 v redukcii emisií a skleníkových plynov. Tiež je zodpovedná za rozvoj a implementáciu systému obchodovania s emisiami v rámci Únie.

Oficiálna stránka komisárky Hedegaard

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies