Abecedný filter
Príbuzné heslá

Helsinské koridory

Helsinské koridory označujú desať dopravných koridorov ktoré zadefinovali ministerské konferencie na Kréte v 1994 a v Helsinkách v 1997. Ide o sieť paneurópskych dopravných sietí, ktoré majú spojiť hlavné ekonomické centrá kontinentu. Na rozdiel od traneurópskych  dopravných sietí sa helsinské koridory Helsinské koridory označujú desať dopravných koridorov ktoré zadefinovali ministerské konferencie na Kréte v 1994 a v Helsinkách v 1997. Ide o sieť paneurópskych dopravných sietí.týkajú aj krajín stojacich mino Európskej únie.

Sever- Juh, Via Baltica (cesta) 445 km a Rail Baltica (želznica) 550 km. Helsinki,  Talin, Rigu, Kaunas, Gdaňsk,  Varšavy.

Východ- Západ: Berlín, Pozňan, Varšava, Brest, Minsk, Smolensk do Moskvy, 1830 km po cestách a železniciach

Východ- Západ: Brussel, Achen, Kolín, Drážďany, Wroclaw, Krakow, Ľvov, Kyjev, 1640 km po cestách a železniciach

Východ- Západ: Drážďany/Norimberg, Praha, Viedeň, Bratislava, Budapešť, Arad, Bukurešť, Sofia, Tesaloniki, Plovdiv, Istanbul. Ide o chrbtový koridor mezi EÚ a juhovýchodnou Európou. Súčasťou 3258 km sú letiská, riečna dobrava na Dunaji, vlaky, železnice, kombinovaná doprava.

Východ- Západ: Benátky-Triest-Ľublana-Maribor-Budapešť-Užgorod-Ľvov-Kyjev. 1600 km po cestách a železniciach

Koridor má tri sekcie:

  • A: Bratislava- Žilina- Košice- Užgorod
  • B: Rijeka- Zagreb- Budapešť
  • C: Ploče- Sarajevo-Osijek- Budapešť

Sever- Juh: Gdaňsk- Katowice so západnou odbočkou na Brno. Kombinovaná, železničná a cestná doprava na 1800 km.

Severo- západným nazývaný dunajský, 2300 km

Dunajský: Durres- Tirana- Skopje- Sofia- Burgas- Varna- 1300 km

Severný: Helsinki, Petrohrad, Pskov, Moskva, Kaliningrad, Kyjev, Lľujbaševka Kišinov, Bukurešť, Dimitrovgrad, Alexandropoulis. 6500 km.  Z Ľjubaševky odbočka do Odesy- 3400 km

Koridor sa delí na tri časti

  • Helsinki, Petrohrad, Moskva
  • Kaliningrad- Kyjev
  • Kaliningrad- Viľnus- Minsk

Posledný koridor vznikol po ukončení vojen na Balkáne

Salzburg- Ľjublana- Záhreb- Belehrad- Skopje- Veles- Tesaloniki.  Jeho 2360 km sa delí sa na štyri časti.

  • A)Graz- Maribor- Záhreb
  • B) Budapešť- Nový Sad- Belehrad
  • C)Niš- Sofia- Dimitrovgrad-iIstanbul/ cez štvrtý koridor
  • D)Veleš- Prilep- Bitola/ Florina/ Igumentisa

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies