Abecedný filter
Príbuzné heslá

Holandsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny: Holandské kráľovstvo
Hlavné mesto: Amsterdam, parlament sídli v Haagu
Rozloha: 41 526 km²
Počet obyvateľov: 16 491 461 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Holanďania – 81%, Iné – 19% (2005)
Náboženstvá: rímsko-katolické – 31%, bez vyznania – 41%,
  protestanti – 14%, kalvinisti – 7%, moslimovia – 5,5%,
  iné – 2,5%
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Hlava štátu: kráľovná
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: federácia (12 provincií)
Úradný/é jazyk/y: holandský, frízsky
Mena: euro (predtým holandský gulden NLG)

Holandsko a Únia

Vstup do EÚ: zakladajúca krajina
Počet europoslancov: 26
Počet hlasov v Rade: 13

Špecifiká

Holandsko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvorilo ešte počas druhej svetovej vojny Benelux,Benelux je združenie troch štátov - Belgicka, Holandska a Luxemburska. Názov vznikol spojením začiatočných písmen štátov v pôvodných jazykoch, a síce België, Nederland a Luxemburg. ako regionálne ekonomické integračné zoskupenie, jeho význam však s rozvojom európskej integrácie poklesol.

Holandsko je v EÚ známe aj svojimi liberálnymi postojmi k mnohým kontroverzným otázkam v európskej politike - postoj k takzvaným mäkkým drogám (legálny predaj a konzumácia niektorých omamných látok), legalizácia eutanázie, či legalizácia manželstiev homosexuálnych párov. História liberalizmu a otvorenosti spoločnosti má v krajine hlboké historické korene.

Okrem toho je Holandsko aj štátom s najnižšou priemernou nadmorskou výškou a najväčším exportom piva v Európe. Veľké územia musia byť chránené pred záplavami pomocou hrádzí a vlnolamov.

 

Praktické informácie


Trh práce : verdikt odložený do konca roka, teraz platí systém obmedzení a pracovných povolení

Bližšie informácie o práci : Euroinfo.gov

Univerzity : Universiteit Leiden

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam

 

 

Zastupiteľstvo Holandska v SR

Zastupiteľstvo SR v Holandsku


Relevantné linky

Parlament

Kráľovská rodina

CIA world fact book

Holandsko a OECD

Holandsko a Svetová banka

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies