Abecedný filter

Horizont 2020

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) .

Horizont 2020 obsahuje niekoľko nových prvkov. Ide najmä o rozsiahle zjednodušenie. Jednoduchšia architektúra programu, jednotný súbor pravidiel a obmedzenie byrokracie prostredníctvom jednoducho použiteľného modelu úhrady nákladov, jednotný prístupový bod pre účastníkov, nižšie administratívne nároky na prípravu návrhov, menší počet kontrol a auditov. Spoločným cieľom týchto opatrení je skrátiť priemerný čas potrebný na udelenie grantu o 100 dní.

Program má byť prístupnejší aj v minulosti menej úspešným žiadateľom, no pri tom si zachovať zacielenie na excelentný výskum. Financovať bude celý životný cyklus výskumu a inovácií, od nápadu až po uvedenie na trh. Podporené projekty by mali prispievať k riešeniu niektorých z hlavných spoločenských výziev.

 

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies