Abecedný filter

Hübner, Danuta (2004-2009)

Bývalá komisárka pre regionálnu politiku

Danutu Hübnerovú nahradil na poste komisárky 4. júla 2009 Paweł Samecki.Komisár pre regionálnu politiku, 4. júla 2009 nahradil Danutu Hübnerovú.

Danuta Hübner Bývalá komisárka pre regionálnu politiku (2004 - 2009)sa narodila 8. apríla 1948 v Nisku (Poľsko). Je vydatá a má dve dcéry. Pracovala v médiách, v štátnej správe a v exekutíve. Je členkou viacerých vzdelávacích inštitúcií, nadácií a iných podobných organizácií.

Akademická kariéra

 • 1971 - ukončené magisterské štúdium ekonómie (Ekonomická škola vo Varšave)
 • od roku 1971 - vedecká pracovníčka na Ekonomickej škole vo Varšave
 • 70te roky - hosťujúca vedecká pracovníčka „Universidad Autonoma“ v Madride (Španielsko)
 • 1974 - doktorát z ekonómie (Ekonomická škola vo Varšave)
 • 1988 - 1990 Fulbright štipendium, Kalifornská univerzita, Berkeley (USA)
 • 1992 - udelenie akademického titulu „profesor“
 • 2005 - čestný doktorát (Univerzita Sussex)

Politická kariéra

 • 1994 - 1996 zástupkyňa poľského ministra priemyslu a obchodu
 • 1995 - 1996 hlavná vyjednávačka pre vstup Poľska do OECD
 • 1997 - 1998 vedúca úradu prezidenta Poľskej republiky
 • 2001 - 2003 poľská ministerka zahraničných vecí
 • 2003 - 2004 ministerka pre európske záležitosti
 • 2004 - 2009 členka Európskej Komisie zodpovedná za regionálnu politiku

Aktivity na poste komisárky Európskej Komisie vo funkčnom období 2004 - 2009

 • Bola zodpovedná za portfólio „regionálna politika.“ Pod toto portfólio spadá rovnomenné Generálne riaditeľstvo.Generálne riaditeľstvá sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy. Členenie DG pripomína do veľkej miery členenie vládnych úradov.

Poslaním generálneho riaditeľstva je posilňovanie ekonomickej, sociálnej a teritoriálnej kohézie napomáhaním k vyrovnávaniu rozdielov medzi regiónmi. Znamená to investovať do menej rozvinutých regiónov, aby boli schopné konkurovať tým rozvinutejším. Dôraz pri tejto politike sa kladie na to, aby boli komunitárne prostriedky vynaložené na regionálny rozvoj investované čo najefektívnejšie. Regionálna politika sa tak stáva vyjadrením solidarity EÚ a zároveň nástrojom pre zabezpečovanie konkurencieschopnosti. Nástrojmi pre tieto politiky sú: Regionálny rozvojový fond, kohézne fondy a rôzne predvstupové nástroje.

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies