Abecedný filter

Hudacký, Ján (2004-2009)

Ján Hudacký, EPP-EDJán Hudacký sa narodil 24.02.1959 vo Vranove nad Topľou. V roku 1983 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Je ženatý, má dve deti.

Profesionálna kariéra

 • aktívne sa angažuje v Európskej asociácii regionálnych rozvojových agentúr (EURADA) so sídlom v Bruseli a v Ekonomickej komisii pre Európu pri OSN v Ženeve
 • dlhodobá spolupráca s Európskou komisiou (Direktoriát - Podnikanie)
 • študijné pobyty v zahraničí: program Georgetown University so stážou vo Svetovej banke v USA, program Durham University Business School vo Veľkej Británii, program Centra pre medzinárodné štúdie v Izraeli
 • od 1993 - podporné podnikateľské aktivity v regióne Prešov prostredníctvom RPIC Prešov, v úzkej súčinnosti a s podporou programu EÚ - PHARE.
 • ZPA Prešov - vývojový pracovník, neskôr marketingové aktivity tejto spoločnosti

Osobné záujmy

 • šport
 • literatúra
 • rodina

Politická činnosť

 • 2004-2009 poslanec Európskeho parlamentu
 • od 2001- člen Team Europe pri Delegácii Európskej komisie na Slovensku.
 • člen Finančnej komisie pri Prešovskom samosprávnom kraji
 • člen Podnikateľskej komisie Mesta Prešov

Zaradenie v EP (2004-2009)

 • Skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
 • Výbor pre priemysel, výskum a energetiku – člen
 • Výbor pre hospodárske a menové veci – náhradník
 • Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u – člen
 • Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore EHP - náhradník

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies