Abecedný filter
Súvisiaca anketa
Potrebuje Európa vlastnú armádu?
31 %
69 %
Spolu hlasovalo 11035 ľudí.Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

Úlohou Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie ISS je napomáhať pri vytváraní spoločnej európskej obrannej kultúry a podporovať strategickú diskusiu na základe prepojenia európskych rozhodovacích orgánov a neformálnych odborných kruhov.

Inštitút pre bezpečnostné štúdie Európskej únie bol zriadený v roku 2002 na základe jednotnej akcie Rady z 20. júla 2001. Má postavenie autonómnej agentúry spadajúcej pod Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.

Činnosti inštitútu sa zameriavajú na analýzu údajov a vypracovávanie odporúčaní potrebných v rámci rozhodovacieho procesu EÚ. Inštitút teda prispieva k budovaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie, a to:

  • organizovaním výskumných aktivít a diskusií o kľúčových otázkach v oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré sú z hľadiska Európskej únie dôležité
  • prehlbovaním spolupráce medzi akademickou obcou, úradníkmi, odborníkmi a rozhodovacími orgánmi z členských štátov EÚ, z iných európskych krajín, zo Spojených štátov a z Kanady na účely vypracovania dlhodobých analýz v oblasti obrany pre Radu ministrov Európskej únie a Vysokého predstaviteľa pre spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku
  • rozvíjaním transatlantického dialógu o akýchkoľvek bezpečnostných záležitostiach medzi krajinami Európy, Spojenými štátmi a Kanadou s cieľom prehĺbiť transatlantické vzťahy a zabezpečiť väčší prínos oboch strán k otázkam bezpečnosti
  • poskytovaním štipendií s cieľom rozšíriť kontakty a zdokonaliť súčinnosť s národnými odborníkmi. Hosťujúce štipendiá (Visiting Fellowship) sa udeľujú mladým akademikom z celej Európy, ako aj uznávaným expertom (Senior Visiting Fellowship).

Inštitút má autonómny status a „intelektuálnu slobodu“, čo znamená, že neobhajuje žiadne národné záujmy. Jeho činnosť umožňuje spoločný „proeurópsky pohľad“ na záležitosti, ktorými sa zvyčajne zaoberajú jednotlivé členské štáty samostatne a vytvára priestor na konštruktívnu kritiku súčasnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Oficiálna stránka Inštitútu Európskej únie prebezpečnostné štúdie (En)

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies