Abecedný filter

International Visegrad Fund

International Visegrad fund IVF International Visegrad Fund - Medzinárodný vyšehradský fond tvoria krajiny V4 a jeho cieľom je podpora užšej spolupráce cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu. – Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. O jeho vzniku sa rozhodlo v máji 1999 a v júni 2000 bola oficiálne založená vládami krajín Višegrádskej skupiny (V4) – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu.

Rozpočet fondu pozostáva z rovnakých príspevkov vlád krajín V4. Od roku 2007 sa členské krajiny dohodli na ročnom rozpočte 5 mil. eur, čiže na jednu pripadá 1 125 000 eur.

Fond vykonáva svoje ciele v troch oblastiach:

  • Grantové programy – zahŕňajú malé granty, ktoré sú financované do výšky 4000 eur a na časové obdobie 6 mesiacov, štandardné granty, ktoré sú financované nad 4000 eur a časové obdobie je do 12 mesiacov a Vyšehradský strategický program, ktorý sa snaží o podporu dlhodobých strategických projektov v časovom rámci 3 rokov, do ktorých sú zapojené inštitúcie z celej V4.
  • Štipendijné projekty – Fond ponúka magisterské a postgraduálne štipendijné programy na 1 až 4 semestre. Celkový rozpočet za rok 2008 je 1 564 000 eur, čo pokrýva náklady zhruba na 400 semestrov.
  • Rezidenčný program pre umelcov – bol vytvorený v roku 2006 a ide o podporu 3-mesačných pobytov umelcov v inštitúciách krajín V4. Jednotná podpora je vo výške 750 eur mesačne na každého umelca, zapojeného do programu.

Štruktúra:

  • Konferencia ministrov zahraničných vecí – tvoria ju ministri zahraničných vecí členský krajín V4. Je najvyšším riadiacim orgánom Fondu, stanovuje výšku príspevku do spoločného rozpočtu.
  • Rada veľvyslancov – pripravuje program na zasadanie Konferencie ministrov zahraničných vecí a podáva správu o realizácii projektov v uplynulom roku.
  • Výkonný riaditeľ – je zodpovedný za realizáciu cieľov Fondu a je splnomocnený pre jeho reprezentáciou. Je taktiež hlavou sekretariátu.
  • Zástupca výkonného riaditeľa – je tiež zodpovedný za realizáciu cieľov fondu a poverený jeho reprezentáciou.
  • Sekretariát

Kontakty:

Kráľovské údolie 8

811 02 Bratislava

Tel: +421 2 59 20 38 11

Fax: +421 2 59 20 38 05

E-mail: visegradfund@visegradfund.org

Web: www.visegradfund.org

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies