Abecedný filter

ISDS

Investor-state dispute settlement (ISDS) je nástroj medzinárodného súkromného práva, ktorý umožňuje zahraničným investorom iniciovať urovnanie sporu s hosťujúcim štátom prostredníctvom nezávislého medzinárodného arbitrážneho tribunálu. Využívajú sa najmä v prípadoch krajín, v ktorých investori nemali dôveru v domáci súdny systém.

Tento nástroj býva súčasťou bilaterálnych dohôd o ochrane investícií. Kritici ISDS poukazujú na to, že ide o nelegitímny nástroj, nakoľko je vyňatý z bežného súdneho systému. Sú známe prípady, kedy súkromné korporácie vyhrali takéto medzinárodné arbitráže a prinútili štáty platiť vysoké odškodné za to, že ich vlády legitímnou demokratickou cestou prijali reguláciu, ktorá zasiahla podnikanie konkrétnej firmy. Typickým príkladom sú regulácie v oblasti životného prostredia alebo regulácie tabaku.

ISDS je jedným zo sporných bodov Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií (TTIP).

(c)2006-2018 www.EUROPSKAUNIA.sk | Právne podmienky
Developed by MONOGRAM Technologies